IV. Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Čakovca

IV. Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Čakovca

Grad Čakovec poziva na javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Čakovca započinje dana 27. siječnja 2016. i traje do 4. veljače 2016. godine.
Javni uvid može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, II. kat).
Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se dana 29. siječnja 2016. (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca s početkom u 13,00 sati.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog IV. Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Čakovca mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:

imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog prostornog plana, tokom trajanja javnog uvida,
mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije 5. veljače 2016. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnih prostornih planova, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 5. veljače 2016.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Čakovca.

Klasa: 350-01/15-05/4
Ur.broj: 2109/2-05-16-12
Čakovec, 19. siječanj 2016.

Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.