Međimurci su korumpirani ili se boje?

Gorkić Taradi
Gorkić Taradi – Konobar s olovkom
Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Po tko zna koji put objavljen je Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije. Bilo ih je nekoliko do sada, nekad se zna zašto se ponovo pokreće postupak, nekad ti podaci nisu dostupni no uglavnom nikako da se skupi dovoljno Međimuraca koji bi htjeli biti u Antikorupcijskom povjerenstvu. Budući da smo svjesni da ipak nisu svi Međimurci korumpirani i s prstima u pekmezu postavlja se pitanje zašto je tako teško naći 6 osoba u Međimurju koje bi se uhvatile ukoštac s korupcijom? Radi li se o tome da ni sami nismo bez korupcijskog grijeha ili se ne bi htjeli nekome na Županiji zamjeriti?

Članovi moraju biti iz redova
– sindikata – jedan član,
– udruga – jedan član,
– medija – jedan član,
– gospodarstva – jedan član,
– obrazovanja – jedan član,
– javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika – jedan član.

I sad, kako nema po jednog čovjeka u tim područjima da bude član? Mnogi ovise o županijskom proračunu, donacijama pa vjerojatno misle da će izgubiti to ako se uhvate ukoštac s korupcijom? Ili se možda boje da će izgubiti mogućnost napredovanja ili čak posao?

Sama činjenica da se mora Javni poziv iznova i iznova objavljivati zapravo govori kakvim je Međimurje postalo i kakva atmosfera vlada i tko vlada u Međimurju! Na kraju krajeva, činjenica je da je izborni stožer najmanje jednog kandidata/kandidatkinje koji su izabrani krivotvorio potpise na listama podrške o čemu je obaviještena i policija no izgleda da taj legimitet ipak neće postati (javno) upitan jer eto, DORH izgleda smatra da nije važno da je netko postao kandidat i izabran na temelju krivotvorenih potpisa.

Ima li netko od Međimuraca ipak muda, evo Javnog poziva:

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14 i 7/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

I
Pokreće se postupak izbora članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao savjetodavnog tijela Skupštine Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština).
Cilj osnivanja Povjerenstva je poticanje odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenost vlasti i odlučivanja te sprečavanje korupcije.

II
Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Odbor za izbor i imenovanja) u Povjerenstvo bira šest članova temeljem ovog Javnog poziva iz reda:
– sindikata – jedan član,
– udruga – jedan član,
– medija – jedan član,
– gospodarstva – jedan član,
– obrazovanja – jedan član,
– javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika – jedan član.

III
Uvjeti za izbor članova Povjerenstva iz redova opisanih u točki II ovog Javnog poziva su: tri (3) godine rada na poslovima opisanim u točki II podstavcima 1. do 6. ovog Javnog poziva, prijavljeno prebivalište na području Međimurske županije najmanje godinu dana, da kandidat nije osuđivan za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti kao i da kandidat nije član nijedne političke stranke do unatrag tri godine.
Svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ove točke može se kandidirati i biti izabrana za člana Povjerenstva.

IV
Kandidati su uz obrazloženu prijavu dužni priložiti:
– životopis,
– javnu ispravu o završenom obrazovanju, odnosno stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (u preslici, po potrebi original na uvid),
– potvrdu poslodavca o radu na poslovima iz točke II. podstavaka 1. do 6. ovog Javnog poziva, odnosno dokaz o članstvu u udruzi ili dokaz o upisu u odgovarajući registar, unatrag tri godine od dana podnošenja prijave,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
– vlastoručno pisanu izjavu da nije član političke stranke kao i da nije bio član političke stranke unatrag tri godine od dana podnošenja prijave.

V
Rok za podnošenje prijedloga za izbor članova Povjerenstva je 15 dana od dana objave javnog poziva.
Prijedlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, uz naznaku na kuverti „Javni poziv za Antikorupcijsko povjerenstvo – ne otvaraj“.
Nepotpune i nepravodobno podnijete prijave neće se razmatrati.

VI
U slučaju pristiglih prijava odnosno prijedloga više kandidata za člana Povjerenstva iz reda određene skupine iz točke II ovog Javnog poziva, izbor se vrši glasovanjem o kandidatima tako da se izabere predviđeni broj članova Povjerenstva iz te skupine.

VII
Odbor za izbor i imenovanja predložit će Županijskoj skupštini imenovanje članova Povjerenstva najmanje u roku od 30 dana od dana provedenog Javnog poziva i provedenih konzultacija s predlagateljima članova Povjerenstva iz redova predstavničke većine i predstavničke manjine u Županijskoj skupštini.
Županijska skupština imenuje Povjerenstvo posebnim rješenjem.
Mandat članova Povjerenstva traje do isteka mandata pojedinog saziva Županijske skupštine.

VIII
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

KLASA: 022-06/21-03/2 P
URBROJ: 2109-02-22-11
Čakovec, 21. veljače 2022.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Odbora za izbor i imenovanja
Vladimir Peršić, v.r.

*********************************INTERMEZZO**********************************

Donirajte Udrugu Mlada pera

Donirajte Udrugu Mlada pera
Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.