Milan Perkovac – predlagatelj nove mjerne jedinice ‘boscovich’ (B)

Mr. sci. Milan Perkovac, profesor, predavač veleučilišta, istraživač, humanist te aktivist i član stranke Slobodna Hrvatska, zapravo jedan je od članova Središnjeg odbora te stranke, a kao aktivan član sudjelovao je u mnogim prosvjedima, pa i pri deložacijama. Usprkos svim svojim dostignućima on je skroman čovjek koji svakodnevno ukazuje na nepravdu nemilosrdnog i posve nehumanog sadašnjeg društvenog sustava.

On smatra da je najveća sloboda ona koju svaki čovjek nosi u sebi, a to je naše znanje, to su naše spoznaje. Takva sloboda samog pojedinca istovremeno je i sloboda za društvo u cjelini, dakle, i za državu koja tim društvom upravlja – to je ono što on želi i za što se svakodnevno zalaže. Izvorište naše slobode je u nama samima i u našem izboru! To je istovremeno i naša odgovornost za postojeće stanje, kao i za put kojim će se društvo i država dalje razvijati. Na kraju, nema slobode ako tu slobodu u društvu pojedinac ne korist i svakodnevno ne osjeća.

A u pozadini svega, on je uspješni istraživač, koji je sa svojim timom predlagatelj nove osnovne mjerne jedinice za vrstu tvari pod nazivom ‘boscovich’ (B), piše portal Slobodne Hrvatske.

Što je mjerna jedinica ‘boscovich’ (B)
Svaki osnovnoškolac, svaka odrasla osoba, svi mi znamo za 7 osnovnih fizikalnih veličina, te za njihove pripadajuće mjerne jedinice: duljinu (m), masu (kg), vrijeme (s), jakost električne struje (A), termodinamičku temperaturu (K), svjetlosnu jakost (cd) i količinu tvari (mol).

Milan Perkovac sa svojim znanstvenim timom posvetio je desetljeće rada da bi svijetu podario pravi dragulj. Ukoliko se ovo usvoji na međunarodnoj razini, svijet bi službeno imao osmu osnovnu jedinicu ‘boscovich’ (B), kojom bi se mjerila fizikalna veličina vrsta tvari.

Vrsta tvari predstavlja fizikalna svojstva neke pojave, tijela ili tvari koja se mogu kvantificirati mjerenjem. Predložena oznaka da je neka tvar određene vrste tvari (engleski: type of substance) jeste S, od ‘substance’ ili također od pojma Soddyjev broj, prema istraživaču Frederick-u Soddy-ju, koji je otkrio supstance nazvane izotopi.
Nakon provedenih istraživanja predlaže se da jedinica boscovich (B) bude izraz B=1/(2s02)=0.0072953572, koji je zasnovan na strukturnoj konstanti atoma s0=8,278691910.

Civilizacijska važnost mjerne jedinice pa čak i pri spašavanju života
Sve spomenute osnovne fizikalne veličine, pa i iz njih izvedene fizikalne veličine, imaju jedinstveni svjetski prihvaćen sustav prikazivanja. Pri tome treba paziti na uspravna i kosa slova i brojeve. Tako se, npr., masa neke tvari iskazuje njezinom oznakom za masu (koso m), pa zatim uspravnim brojem (dakle, uspravno, npr., 1,234567890), koji pokazuje koliko je puta iznos te tvari sadržan u osnovnoj jedinici za masu, a koja se označava uspravnim ‘kg’, kao primjerice:
m = 1,234567890 kg
Ili npr. za vrijeme (oznaka je koso slovo t, a jedinica je sekunda (uspravno slovo s):
t=3,456789012 s
… I tako dalje za sve, baš za sve fizikalne veličine.

Budući da su i tvari također fizikalne veličine, civilizacijska je potreba da se i one urede na isti naprijed opisani način. Do sada, nažalost, to pitanje neusklađenosti svih postojećih fizikalnih veličina s fizikalnom veličinom vrste tvari, nitko do sada nije čak niti spomenuo, već se izlaz tražio i još uvijek traži kroz neke parcijalne i međusobno neusklađene sustave označavanja, npr. CAS (od Chemical Abstracts Service) ili E brojeve (‘E’ ovdje znači da se radi o Europski uređenom reguliranju prehrambenih aditiva. Zato je uređivanje ovog pitanja kroz jedinstveno i sveobuhvatno uvođenje nove mjerne jedinice prvorazredno civilizacijsko pitanje.

U Mezopotamiji je prije 3500 godina otkriven kotač, a u Hrvatskoj 2017. godine otkrivena je mjerna jedinica ‘boscovich’, za vrstu tvari! Mendeljejeva tablica ima povijesnu ulogu u znanosti, a prikaz vrste tvari u ‘boscovich’-ima, imat će još prošireniju primjenu, kako u znanosti, tako i u životu običnih građana.

Zbog toga što se svaka tvar može izraziti ovom jedinicom, na etiketama svih proizvoda u svijetu bit će moguće naznačiti njezin iznos u ‘boscovich’-ima. Danas, kada pogledamo etikete proizvoda često primjećujemo kako na njima ima mnogo onoga što ne razumijemo. Zbog svog neznanja i neupućenosti koristimo proizvode koji sadrže tvari na koje smo alergični ili čak proizvode koji su naročito štetni. Nismo svi znanstvenici, kemičari, inženjeri ili doktori znanosti. Ovakav način obilježavanja proizvoda mjernom jedinicom ‘boscovich’ olakšao bi običnom korisniku čitanje i prepoznavanje etikete. Da ne spominjemo kako je iskazom svake tvari u broju ‘boscovich’-ima omogućeno koristiti primjerice i tzv. bar-kod, pri čemu će se kao čitač tog koda moći koristiti i mobitel, te prislanjanjem uz bilo koji proizvod dobiti informacije o zdravstvenoj ispravnosti dotičnog proizvoda, što se može značajno odraziti na zdravlje ljudi.

Da je postojao takav iskaz u ‘boscovich’-ima ne bi tada 11-gdišnja Denise Saldata (Kalifornija), alergična na jedan mliječni protein (Recaldent) u zubnoj pasti, nedavno preminula, već bi se danas zabavljala sa svoje dvije starije sestre. A takvih slučajeva, da se opasne tvari, alergeni, nalaze u tragovima koji se obično niti ne deklariraju, već obično na proizvodu piše slijedeće: “Moguće je da su alergeni sadržane u tragovima”. Dakle, moramo sami prepoznati različite sastojke, raznih i često različitih naziva. Tako se ovakve deklaracije susreću u proizvodima kao što su: industrijske namirnice, čokolade,keksi, žitarice, prerađeno meso, konzerve, jaja, orašasti plodovi, kikiriki, gluten, soja, školjkaši i ribe, te i neki drugi.
Mjerna jedinica ‘boscovich’ (B) trenutno nije jedna od osnovnih mjernih jedinica, pa se, na žalost, dešavaju i takve kao naprijed opisane tragične situacije. Milan Perkovac kaže: „Kada se uvede mjerna jedinica boscovich, skraćenica B, za sve tvari, na takvoj pasti će prepoznatljivo pisati da sadrži alergen npr. recaldent, Ca2P2O7, označene jedinstvenim Soddyevim brojem S=126,0128 0126 0061 B, ili etilni alkohol, S=C2H6O, prepoznatljivo i jedinstveno označen sa S=26,0020 0020 0036 B, pa se ovakvi tragični slučajevi neće više događati.“ I upravo u tome je dodatna važnost ove mjerne jedinice – ona spašava i živote!

Važnost mjerne jedinice ‘boscovich’ (B) za našu zemlju
Ukoliko se, uz pomoć građana, izborimo da ta mjerna jedinica postane jedna od osnovnih jedinica, i postane svjetski priznata, tada će se putem te 8. jedinice, za našu zemlju dogodit posebna stvar. Naime, nema te nogometne utakmice, ili svjetskog prvenstva, koje bi ovako ispisala našu povijest! Imenovanje nove mjerne jedinice jest stoljetna rijetkost! To je najrjeđi dragulj koji bi osigurao spominjanje hrvatskog imena kroz stoljeća! Zamislite na trenutak što bi to značilo.

Na svim proizvodima oko nas, kao i na cijelom svijetu, na svim etiketama svih proizvoda, označavali bi vrstu tvari pomoću ove mjerne jedinice. To je neopisivo velika i važna stvar, posebno za nas u Hrvatskoj! Mjerna jedinica ‘boscovich’ (B) je naš hrvatski proizvod i to za sve tvari u Univerzumu! Zar to nije zadivljujuće?

Više o ovoj temi možete pročitati u sljedećem prijevodu znanstvenog članka
Mjerenje vrste tvari zasnovano na protonima, neutronima i elektronima u tvarima

_____________________INTERMEZZO_________________

Donirajte Udrugu Mlada pera

_____________________________________________________

Kuna putovanja - putovanja bogata iskustvom
Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.