Mjere aktivne politike zapošljavanja – priopćenje HZZ

HZZ
Zadnjih dana svjedoci smo pogrešnih tumačenja u dijelu medija, a vezano za privremenu obustavu dijela mjera iz Programa aktivne politike zapošljavanja koje su u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zbog pravovaljanog informiranja hrvatske javnosti kao i zbog poštovanja funkcije medija u društvu htjeli bismo vam skrenuti pažnju na neke činjenice.
Prije svega želimo napomenuti da se ne ukida niti jedna mjera iz Programa aktivne politike zapošljavanja niti se privremenom obustavom ona dovodi u pitanje nego se samo pojedine mjere redefiniraju tako da se sredstva efikasnije koriste. Tim izmjenama željeli smo da pojedine mjere budu efikasnije i učinkovitije poglavito prema onim nezaposlenim osobama koje su najugroženije na tržištu rada.

I naša analiza i vanjska evaluacija učinkovitosti mjera koja je dovršena prije četiri mjeseca pokazala je da se kod pojedinih mjera novac iz proračuna trošio nekontrolirano i nedovoljno učinkovito po nezaposlene, zbog čega smo uz dogovor sa socijalnim partnerima odlučili obustaviti daljnju provedbu dijela djela mjera na postojeći način, odnosno redefinirati ciljane skupine i uključivati u mjere skupine koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Sredstva smo odlučili usmjeriti na one mjere koje daju brze i dobre rezultate, kao i na redefinirane mjere koje pravednije i učinkovitije ostvaruju svoju osnovnu funkciju, a to je zapošljavanje nezaposlenih.

Isto tako potpuno su netočne tvrdnje dijela medija da su smanjena sredstva za Program aktivne politike zapošljavanja. Upravo suprotno, ona su u ovoj godini i veća. Udio sredstava iz proračuna se istina smanjio, ali udio iz europskih fondova se znatno povećao. Dakle ponavljamo kod donošenja odluke nije se radilo o pitanju količine sredstava nego stvarnoj učinkovitosti pojedinih mjera.

To se posebice odnosilo na mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR). Ona se provodila krajnje neselektivno, i za nedeficitarna zanimanja, za osobe sa VSS-om i bez institucije mentorstva te je ozbiljno rušila cijenu rada. Na primjer, uredi kojima je trebao inženjer građevine, uzimali su mlade s burze kako bi besplatno imali kvalitetnog radnika bez troškova, a radnici s VSS-om su radili za 2400 kuna. Time je u potpunosti zaustavljeno klasično zapošljavanje mladih. Dakle, mjera će i u budućnosti ostati, ali bitno redefinirana. Biti će puno otvorenija najugroženijim skupinama na tržištu rada, a to su mladi koji su najviše do  4 mjeseca u evidenciji nezaposlenih te dugotrajno nezaposlene mlade osobe. Za dugotrajno nezaposlene osobe, nezaposlene osobe bez završene srednje škole i osobe iznad 29 godina te osobe iznad 54 godine ostaje mogućnost korištenja svih mjera, a to su: potpore za zapošljavanje, potpore za usavršavanje, potpore za samozapošljavanje, zapošljavanje u javnim radovima i potpore u cilju zadržavanja radnog mjesta. Mlade osobe osim SOR-a mogu koristiti sve navedene mjere. Posebno bismo naglasili da sve ove skupine nezaposlenih osoba mogu biti uključene u programe obrazovanja i osposobljavanja na radnom mjestu. Dakle, krug potencijalnih korisnika će biti uži, ali broj korisnika će biti isti ili veći. O tome se u biti i radi, da se sredstva iz tih mjera troše za što su doista i namijenjena, a to je zapošljavanje nezaposlenih. Dosada se novac dijelom trošio nekontrolirano i neučinkovito po nezaposlene.

U HZZ-u smo svjesni aktualnog političkog trenutka u kojemu su naše odluke donesene, ali želimo naglasiti da se mi ne bavimo politikom i da se u donošenju naših odluka vodimo isključivo po kriteriju učinkovitosti zapošljavanja nezaposlenih, a ne po političkoj popularnosti pojedinih odluka. Stoga nam je žao kada vidimo da pojedini akteri na političkoj sceni namjernim pogrešnim tumačenjem žele skupljati jeftine političke bodove.

Kuna putovanja - putovanja bogata iskustvom
Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.