Što je domoljublje?

Domoljublje je kad voliš svoj zavičaj,
iako te svagdje drugdje cijene,
samo u tvom zavičaju ne!

Domoljublje je kad voliš svoj zavičaj, iako te svagdje drugdje cijene, samo u tvom zavičaju ne!

 

PREPORUKA:  Povratak gorkićizama

Odgovori