Kako su Markić, Ilčić i Miletić izvršili udar u HRAST-u 2011. godine

Dražen Lukinović, nećak Miroslava Mikuljana, jednog od osnivača HRAST-a objavio je originalni zapisnik iz kojeg je vidljivo na kakav način je Željka Markić, zajedno s Ladislavom llčićem i Krešimirom Miletićem, izvršila udar u HRAST-u:

NADZORNI ODBOR
Na sjednici Nadzornog odbora političke stranke Hrvatski rast (skraćeno: Hrast) održanoj 22. rujna 2011. godine s početkom u 20.00 sati u Zagrebu, Florijana Andrašeca 14, Nadzorni odbor u sastavu Boris Kantoci (predsjednik) i Ivan Debeljak (član) u neopravdanoj izoćnosti člana Krešimira Planinica, donio je sljedeće
ZAKLJUČKE:

  1. Predsjednica stranke Hrvatski rast (Hrast) Željka Markić nije od osnivanja stranke ispunjavala statutarne obveze sazivanja sjednice Predsjedništva stranke, a što je prema Statutu stranke obvezna činiti najmanje jednom mjesečno.
  2. Na temelju uvida u elektroničku (e-mail) komunikaciju članova Predsjedništva stranke i iskaza članova Predsjedništva, utvrđeno je, da je 01. srpnja 2011. godine sedam (7) od trinaest (13) članova predsjedništva zatražilo od predsjednice stranke sazivanje hitne sjednice Predsjedništva za 04. Srpnja 2011. godine, zbog potrebe hitne promjene adrese sjedišta stranke, znaka i pečata stranke, utvrđenja uvjeta koalicijskih ugovora i drugih obveza stranke.
    Predsjednica Željka Markić se oglušila na taj poziv, isto je učinio i dobno najstariji član Goran Rubić, nakon čega je sljedeća dobno najstarija članica Neda Prosoli sazvala sjednicu Predsjedništva, a predsjednica Željka Markić se tada e-mail pismom uključila u pripremu sjednice, time što je potvrdila svoj dolazak na sjednicu i predložila izmjene Poslovnika o radu Predsjedništva.

Dana 04. srpnja 2011. godine u 18.00 sati pozivu za sjednicu Predsjedništva odazvalo se jedanaest (11) od trinaest (13) članova predsjedništva, uz jednog ispričanog člana predsjedništva Borne Peteka, dok je član Miroslav Mikuljan već ranije preminuo. Predsjednica Željka Markić je zajedno s Ladislavom llčićem i Krešimirom Miletićem, koji nisu članovi stranke, došla na sjednicu Predsjedništva i osobno otvorila sjednicu, nakon čega je nazočnim članovima Predsjedništva priopčila da sjednicu odmah i zatvara, uz obrazloženje da ona kao predsjednica saziva sjednicu, a da ona nije uputila poziv za sjednicu, uputivši članove Predsjedništva na napuštanje dvorane.

Nakon što je večina od sedam (7) od ukupno jedanaest (11) nazočnih članova Predsjedništva, koji su činili kvorum za donošenje odluka, odlučilo o nastavku sjednice, predsjednica je ponovo odbila nastaviti sjednicu, a isto je učinio i sljedeći dobno najstariji član Goran Rubić, nakon čega je sljedeća dobno najstarija članica Neda Prosoli preuzela vođenje sjednice. Nakon takvog nastavka sjednice, predsjednica je preko članice Mirjane Granić pozvala u dvoranu sjednice veći broj Ijudi, od kojih je samo jedan bio član stranke Hrast (Ante Šimić), koji su nasilno ušli u dvoranu i nasiljem doveli do prekida sjednice, a pritom i fizički i verbalno napali najprije člana Marka Živkovića, a nakon poziva policije na intervenciju, član stranke Ante Šimić je fizički napao i člana Željka Tomaševića. Nakon prve intervencije policije, ti su nasilnici u suradnji s Ladislavom llčićem, predsjednicom Željkom Markić i Antom Šimićem, otuđili opremu stranke, nakon čega je ponovljeno intervenirala policija.

Nakon što su nasilnici napustili dvoranu održavanja sjednice, sedam članova predsjedništva koji su činili većinu i kvorum za donošenje odluka, nastavilo je sjednicu Predsjedništva i donijelo odluke po utvrđenom Dnevnom redu, o promjeni adrese sjedišta stranke, o promjeni znaka i pečata stranke, statutarnom primanju novih članova u sastav Predsjedništva, a zbog odbijanja sazivanja i vođenja sjednice Predsjedništva, kao i organiziranja nasilja prigodom kojega je došlo do prekida sjednice i fizičkog napada na dvojicu članova Predsjedništva i nasilnog otuđenja imovine stranke, o brisanju iz clanstva strankeŽeljke Markić i Gorana Rubića.
Nadzorni odbor utvrđuje, da je Predsjedništvo učinilo propust što iz članstva stranke nije brisalo i članicu Mirjanu Granić zbog osobnog pozivanja više trećih osoba u dvoranu sjednice koji su potom počinili nasilje te Antu Šimića koji je kao član stranke, a ne Predsjedništva stranke, zajedno s više trećih osoba upao u dvoranu i bio sudionik ometanja i prekida sjednice, a potom i osobno fizički napao člana predsjedništva Željka Tomaševića.

Uvažavajući činjenicu uključivanja predsjednice u pripremu sjednice i pisane potvrde dolaska na sjednicu, a posebno njezinog čina otvaranja sjednice, kao i činjenice da je sjednici nazočilo jedanaest (11) od dvanaest (12, jedan član od ukupno 13 članova je pokojni) članova Predsjedništva, čime je Predsjedništvo imalo kvorum za odlučivanje, zaključak Nadzornog odbora je, da su sve odluke Predsjedništva donijete na sjednici od 04. srpnja 2011. godine statutarne, odnosno zakonite. Predsjedništvo je postupilo u skladu sa Zakonom podnijevši odluke na upis promjena Ministarstvu uprave koje je Rješenjem od 05. kolovoza 2011. godine odbilo njihov upis, uz obrazloženje da predsjednica stranke nije formalno uputila poziv, a da nije bila ni sprječena, ni izočna pa da se nisu stekli statutarni uvjeti za saziv sjednice od dobno najstarijeg člana Predsjedništva. Budući je prema odredbi članka 22. Statuta, Predsjedništvo ovlašteno tumačiti Statut, kod ovakve statutarne nepredviđenosti da predsjednica stranke odbija sazvati sjednicu, Predsjedništvo je takvu okolnost imalo pravo osnovano tumačiti, kao sprječenost ili izočnost predsjednice i sazvati sjednicu u svrhu zakonitosti političkog djelovanja i rada stranke.
Na temelju svih navedenih činjenica i utvrdenja, Nadzorni odbor utvrđuje, da je Predsjedništvo osnovano podnijelo tužbu Upravnom sudu protiv takvog rješenja Ministarstva uprave.

  1. Nadzorni odbor utvrđuje da od 04. srpnja 2011. godine, kada je otuđena imovina i pečat broj 1 stranke Hrast, predsjednica stranke Željka Markić, koja je odlukom Predsjedništva stranke od 04. srpnja 2011. godine brisana iz članstva stranke, a o čijem razrješenju treba odlučiti Sabor stranke, u potpunosti je izvlastila Predsjedniđtvo stranke od uvida u djelovanje i rad stranke Hrast, pritom se samovlasno koristeći pečatom stranke prigodom potpisivanja službenih dokumenata u ime stranke, iako Statutom stranke nema ovlast donošenja ni jedne odluke o djelovanju i radu stranke, osim potpisivanja odluka Predsjedništva i Sabora stranke, Nadzorni odbor utvrdio je, da je predsjednica Željka Markić tajnici stranke Marijani Rajić uputila obavijest o otkazu koja je u pomanjkanju takve njezine ovlasti nezakonita, a na njezino radno mjesto je uposlila drugu osobu i obavila isplatu plaće toj drugoj osobi. Nadzorni odbor utvrđuje, da je takvim samovlasnim protustatutarnim ponašanjem, predsjednica Željka Markić prouzročila nezakonito političko djelovanje i poslovanje stranke Hrast.

  2. Nadzorni odbor utvrđuje, da je predsjednica Željka Markić članovima stranke uputila poziv za Sabor stranke 24. rujna 2011. godine, a da Predsjedništvo stranke ni na koji način nije bilo uključeno u odluku o održavanju Sabora stranke i u njegovu pripremu, iako je Predsjedništvo stranke prema Statutu središnje upravno tijelo stranke koje odlučuje o svim pitanjima iz područja političkog djelovanja i rada stranke, a predsjednica ima tek statutarnu ovlast formalnog saziva sjednica Predsjedništva i Sabora. Nadzorni odbor zaključuje, da statutarna ovlast sazivanja sjednica Predsjedništva najmanje jednom mjesečno i Sabora najmanje jednom u četiri godine, pravno ne može predstavljati njezino pravo da slobodno, odnosno diskreciono ili proizvoljno odlučuje o održavanju sjednica Predsjedništva i Sabora kada god, gdje god, kako god i s kim god to poželi, već da odluku o održavanju sjednica Predsjedništva i Sabora stranke, prema Statutu mora donijeti Predsjedništvo, a jednako tako i utvrditi sve bitne uvjete pripreme i provedbe sjednice Predsjedništva i Sabora stranke. Stoga Nadzorni odbor utvrđuje, da je saziv Sabora stranke od predsjednice Željke Markić za 24. rujna 2011. Godine protustatutaran, a time i nelegalan.

  3. Nadzorni odbor povodom primljenih vijesti o najavljenoj Konvenciji neformalnog političkog pokreta koji koristi ime stranke Hrvatski rast (Hrast) i na internet stranici h-rast.hr, a nakon što je predsjednica Željka Markić protustatutarnim samovlasnim djelovanjem prouzročila nezakonitost u političkom djelovanju i poslovanju stranke Hrast, utvrđuje da je i daljnje korištenje imena stranke Hrast od trečih osoba koji se predstavljaju članovima istoimenog političkog pokreta, a među kojima su i nasilnici koji su 04. Srpnja 2011. godine prekinuli sjednicu predsjedništva, pritom fizički napali dva člana predsjedništva i otuđili imovinu stranke, postalo nelegalno, budući je stranka Hrast kao politički subjekt upisan u Registar političkih stranaka bila subjekt okupljanja članova pokreta u okviru legalno odobrenog Programa i Statuta stranke, a zakonitost djelovanja stranke Hrast je sada onemogućena.

Nadzorni odbor stoga utvrduje, da bi Predsjedništvo stranke trebalo poduzeti pravne radnje radi zaštite imena stranke i zabrane korištenja njezina imena od bilo kojih drugih neformalnih političkih subjekata.

Boris Kantoci, predsjednik
Ivan Debeljak, član

Željka markić ladislav ilčić

Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.