Savjet za pacijente

Jedan dobronamjeran savjet: kad vam na specijalističkom pregledu kažu kontrola za godinu dana, vi trkom na šalter da se zapišete!

_____________________INTERMEZZO_________________

Donirajte udrugu Mlada pera

_____________________________________________________

PREPORUKA:  Ne možemo svi u isti koš pa i smeće se sortira

Odgovori