Vicevi dana 05.11. – 11.11. – martinjsko-političko kolinje

KOLINE 😀..

Postupak je sljedeći:

5.00h
1. zbudi se v 5 vjutru na dan kolinj
2. žganica (0,3)
3. obleči si maskirnu uniformu, plavu radničku kapu na glavu i ubuj si črne gumene škorje!
5.45h
4. zakuri spoda kotla, a u kuteu nalij dosta vode
5. provjeri da li je gudik jos uvijek žif i je li u kočaku
6. žganica ( 0.3 )
7. zbudi babu i decu
8. dok baba kuha kavu, zbudi šest suseduf i pozovi ih
6.30h
9. zajednicka kava i žganica (0.5)
10. jos jedna žganica ( 0.5)
7.00h
11. z šest suseda odidi do kočaka
12. zbudi gudika(gudicu)
13. 1 sused drži gudika za rep, a ti joj deni slingu na čuntu. Ostali glede.
14. zvleči gudika z kočaka na dvorišče z ovim ka ga drži za rep. Ostali glede.
15. ve je vrijeme da jednog suseda gudik vudri pu nogi, a tebe vgrizne
16. pusti gudika
17. kuneš mu mater
18. jos kuneš, a ve naročito babu koje nema
19. žganica(0.5)

gazda

 1. žganica(0.5 )
 2. opet malo kuneš
 3. hračkneš
 4. žganica(0.5)
 5. sada poliješ malo žganice po rani
  7.45h
 6. opet primeš gudika i fest kuneš mater gudiku i onoga ko ga je napraviu takvuga
 7. opet malo kuneš babu
 8. zvlečeš gudika naza z kočaka
 9. deneš mu pištolu na glavu i strliš
 10. metak je navlaženi i gudika si samu malu raskrvariu pu glavi pa zemeš drugi metak
 11. kuneš babu koja je metke držala na vlažnum mesti
 12. žganica (z flaše)
 13. hračkni
 14. opet striali
 15. dok gudik pada i mlati z nogama primi noža i zakoli gudika
 16. dok ga koleš režeš i svoj prst
 17. neznaš a više krvari gudik ili ti
 18. kuneš gudika i babu koje opet nema
 19. zahiti nož v grm iza kočaka
 20. jos kuneš babu i punicu
 21. žganica (z flaše)
 22. iz flaše poliješ žganicu na ranu na roki
 23. jos malo kuneš babu, punicu, gudika i današnji dan

hlače

9.15h
43. iz kotla f kanti nosiš vruču vodu f koritu
44. prekupitni gudika f kuritu
45. nakablaj gudika z smolu
46. ubračaj gudika z lanci skupa z još tri suseda. ostali glede i malu stružedu dlaku
47. donesi gauge ka ti ih je iznajmiu strikan
48. pustavi gauge
10.00h
49. vidiš da fali jedin klin za vesiti
50. kuneš babu koja je tvoj klin zgubila
51. beži v selo i išči ko ima klin za posuditi
52. dok bižiš tak po cijelomu selu kuneš babu, njenu cialu familiju i današnji dan
53. dok najdeš klin pre dvanaestum susedu, obesi gudika na gauge
11.00h
54. vadiš čriava
55. dok riažeš kožu i salu, porežes čriava i drek se razide pu cialumu gudiku i nutri i vuni
56. kuneš babu, tupe nože i onoga ko ih je zmisliu
57. žganica (0.5)
58. pereš gudika z šlaufum
59. šlauf je zmotani i natočiš si vodu v škorje
60. kuneš babu koje opet nema
61. žganica ( 0.5)

lopovi

 1. hračkneš
 2. zvadiš jetra, želuadic, pluča i srce
 3. naza pereš gudika znutra
 4. rasciapli gudika z sikiru
 5. dok mašeš zi sikiru, sekira ti skrene i vudriš pu rebrima mestu pu sredini kremenatlina
 6. kuneš babu, sekiru i gudika
 7. gemišt (2 u 1)
 8. hračkneš
 9. gemišt (2 u 1)
 10. pupraviš nekak onu rebru i zajdeš naza v trag
 11. rasciapleš du kraja
 12. odnesi polovice na stol

vozač

12.00h
74. prvo zemi špek pa respravi poluvicu na komade
12.30h
75. zemi uzorak mesa za pregled na trihinelozu
76. sedni v autu i odnesi v veterinarsku ambulantu
77. puzabiš tašlin pa se moraš vrnati nazi
78. kuneš babu koja ti nije prepravila tašlin
13.30h
79. vrni se v ambulantu
80. nareži jetrica i daj ih babi ka ih speče
81. gemist (2 u 1)
82. dečic oče rezati špek
83. kažeš mu kak to treba delati i zarežeš si prst
84. kuneš dečica, jenguvu mamu, špek, mast i ucvirke
85. operi koteu i sipli vu jenga narezani špek

neodlučnost

14.30h
86. baba precvira
87. gemist (2 u 1)
88. zemi mašinu za meso i zmiali za klubasičuvu
89. dodaj sol, papriku, malo vina, sečera i papra
90. probaj
91. dodaj jos malo soli
92. gemist (2 u 1)
93. probaj
94. dodaj paprike
95. probaj
96. dodaj papra
97. probaj
98. pitaj susjeda
99. dodaj opet malo soli
100. zovi babu da i ona proba
101. reči babi da nema pojma jer joj je smesa prehuda, preslana i prepaprena
102. pošli babu naza k kotlu za mast
103. gemist (2 u 1)
16.45h
104. napuni čriava
105. čriava puakadu, kuneš čriava, kuline, babu koja ih je kupila i mesara koji ih je prodau

princ

 1. gemist (2 u 1)
 2. nafrči klubasice
  18.00h
 3. pretoći mast v bajicu
 4. primi kuteu i deni ga na štokrlin
 5. poliješ malu vruče masti sebi po roki
 6. beži f krug pu dvurišči, purini roku u snijeg i kuni babu koja je semu kriva
 7. kuneš mast, ucvirke i punicu
 8. gemišt (2 u 1)
  19.00h
 9. precviraš
 10. vliavleš precvriatu mast v bajicu a ucvirke deni v protvaj
  20.00h
 11. gemist (2 u 1)
 12. pošli babu nek se upere i puspravi

martinje

21.00h – 23.00h
118. gemišt (2 u 1)
119. gemišt (2 u 1)
120. gemišt (2 u 1)
121. harmunika
122. gemišt (2 u 1)
123. gemišt (2 u 1)
124. gemišt (2 u 1)…

Donirajte Udrugu Mlada pera
Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.