Čitanje s razumijevanjem

Ako čitaš, a ne razumiješ,
može biti da autor nije bio jasan.
No ako počinješ čitati negdje u sredini,
a očekuješ da razumiješ sve,
onda si budala!

Ako čitaš, a ne razumiješ,  može biti da autor nije bio jasan. No ako počinješ čitati negdje u sredini, a očekuješ da razumiješ sve, onda si budala!

PREPORUKA:  Gorkić je govorio

Odgovori