Školska godina opet će se padati s tri jedinice

Odredba kojom se lani proširio krug učenika koji su mogli na dopunsku nastavu i popravni rok, a koja je usvojena

Opširnije

Vlada snizila kriterije za prolaz razreda: učenici nižih razreda osnovne škole ove godine ne mogu pasti razred

Vlada snizila kriterije za prolaz razreda: na produžnu mogu i oni sa 4 jedinice, novost i za maturante! Učenici nižih

Opširnije