Oglasi

HEP otpisuje dugove fizičkim osobama do 5.000,00 kn duga

Društva HEP grupe na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018), donijela su

odluku o otpisu dugova fizičkim osobama do maksimalnog iznosa duga od 5.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate.

Otpis dugova koje fizičke osobe imaju prema društvima HEP grupe:

provodit će se na temelju zahtjeva koje dužnici trebaju podnijeti najkasnije do 19. listopada 2018. prema uputi iz obavijesti objavljenima na web stranicama društava.

 

 

_____________________INTERMEZZO_________________

Donirajte udrugu Mlada pera

_____________________________________________________

Oglasi
Godišnja reklama na portalu Međimurje info za 200 kn donacije Udruzi Mlada pera
%d blogeri kao ovaj: