Oglasi

Projekt Gospodarske škole ČK-VOZIMO za Rome i mlade bez škole

Gospodarska škola poziva na predstavljanje projekta ČK-VOZIMO koje će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije danas, u petak 8. lipnja s početkom u 11 sati.

U RH 30,81% stanovništva nema ključne životne kompetencije (osobe bez ili samo sa OŠ), a samo 2,6% ih je uključeno u obrazovanje odraslih (Eurostat).

Međimurska županija (MŽ) je u 2016. imala 4.665, a 2017. 3969 nezaposlenih (razina 2008). Na tržištu rada postoji velika potražnja za nekim zanimanja, jer se redovnim obrazovanjem ne „producira“ dovoljno kadrova. Zadovoljiti potrebe za radnicima je moguće uključivanjem odraslih u obrazovanje za zapošljavanje i prekvalifikacijom težezapošljivih kategorija, kao i aktiviranjem pripadnika marginaliziranih skupina koji nisu uključeni u svijet rada.

U Strategiji razvoja ljudskih potencijala MŽ (SRLP MŽ) istaknuti su Romi, a i dio je i dugotrajno nezaposlenih mladih. Marginalizaciju ovih skupina, a posebno Roma, generira nepovoljni obrazovni i socijalni status: „u MŽ od 5732 korisnika stalne socijalne pomoći 4254 dolazi iz romske nac. manjine. Procjenjuje se da od 6500 Roma njih 76% živi u apsolutnom siromaštvu.“(CZSS ČK 2015.)

HZZ PU ČK je u “Preporuci za obrazovnu i upisnu politiku MŽ” naveo najtraženija zanimanjima među kojima je i vozač motornih vozila. Trenutno je na HZZ-u potražnja za 2168 radnika od toga se traži 59 vozača (oko 3%)

Projektom „ČK-VOZIMO“ želi se povećati zapošljivost spomenutih ranjivijih skupina. Partneri, članovi LPZ MŽ će pripremiti i provesti inovativne inicijative i pristupe za poticanje zapošljavanja što je usklađeno s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima MŽ (opći cilj).

Specifični cilj projekta je obrazovati 56 članova ciljnih skupina (dugotrajno nezaposleni pripadnici romske nacionalne manjine-41 osoba i mladi bez kvalifikacija ili sa suficitarnim zanimanjima-15 osoba) za vozača teretnih vozila C kategorije, a učenike i roditelje u OŠ i SŠ profesionalnom orijentacijom usmjeriti na odabir konkurentnih zanimanja, čime ćemo doprinijeti učinkovitijoj provedbi SRLP MŽ.

Osobe ciljnih skupina će stjecanjem prve kvalifikacije, ili prekvalifikacijom povećati kompetencije i zapošljivost na tržištu rada MŽ, što je glavna aktivnost. Uspjeh ovisi o pripremi i suradnji sa partnerima: HZZ-om, Obrt. komorom, poslodavcima i lokalnom samoupravom (gradovi Čakovec i Mursko Središće su partneri), kao i aktivnostima “Kluba za obrazovanje i zapošljavanje”.

Te aktivnosti su usmjerene na osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u procese obrazovanja i svijet rada (radionice: Samopouzdanje i motivacija za posao, Životopis i molba, Razgovor za posao, Informatička pismenost, Kratki tečaj stranog jezika, Informiranje o školovanju za 700 učenika i 400 roditelja OŠ i SŠ u MŽ i Individualno savjetovanje).

Osim partnera preko kojih ćemo doprijeti do polaznika i poslodavaca, koristiti ćemo i javna glasila za obavještavanje o početku proj. akt. Zbog inertnosti i skeptičnosti pripadnika romske nac. manjine prema zapošljavanju i obrazovanju, odlučili smo održati 12 radionica informiranja i motiviranja po svim romskim naseljima u MŽ . Pedagoške i stručne službe škole i partnera će pripremiti kriterije za odabir prema kojima ćemo zaprimiti i obraditi prijave i odabir kandidata, te formirati obrazovne skupine.

_____________________INTERMEZZO_________________

_____________________________________________________

Osposobljavanje će trajati do 30 mj. sa po 28 polaznika u 2 grupe (osobe sa OŠ ili sa nepotpunom SŠ). Završetkom će steći kvalifikaciju vozača motornih vozila C kat. što je 3. stupanj HKO-a.

Za kvalitetnu i uspješnu edukaciju će se učionice opremiti nastavnim sredstvima, a radionice alatima i materijalima za vježbe. Po završetku će se izvršiti evaluacija rezultata i ciljeva radi praćenja posebnih pokazatelja o broju završenih polaznika, kao i okrugli stol „Važnost cjeloživotnog učenja“ sa svim sudjelujućima na projektu.
Vidljivost se osigurava promidžbenim konferencijama, objavama na lokalnom radiju, tv, novinama, nastupom na sajmovima sa inf. materijalima. Aktivnosti i obavijesti će se redovno objavljivati na web-stranicama škole i partnera.

Projekt je u skladu sa:
a) Strategijom Europa 2020 i Uredbom Vijeća EU o Novoj agendi za obraz. odraslih
b) nac. dokumentima:

Strategijom obraz., znanosti i tehnologije;
Dokument „Desetljeće za Rome“;
c) dokumentima MŽ:

Škola kao uspješni prijavitelj za potpore u različitim programima EU

Uspješno su u Gospodarskoj školi proveli 3 projekta u IPA programima (KŠGGŠČ 163.000€, Agronet 288.000€, Agrofutura 310.000€, cca= 5.676.300kn). U Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala od 2015. do 2017. završili smo 2 projekta (Promocija zanimanja – Na stolu=396.000 kn i Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih-faza II-Agroeduca=2.516.000 kn).

U EU projektima mobilnosti bili smo nositelj 5 programa (784.000€) i 4 programa partneri (586.000€). Trenutno smo započeli novi ciklus ovih programa u vrijednosti još 532.000 €.

S ovim projektom je to ukupno oko 24.800.000 kn prihoda od EU projekata, a škola je u vrijeme izgradnje koštala 22.500.000 kn. Uz još jednu školu u RH primili su Erasmus+ povelju za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, što nam omogućava skraćene postupke u prijavi na te programe do 2020. godine.

_____________________INTERMEZZO_________________

_____________________________________________________

Oglasi
Godišnja reklama na portalu Međimurje info za 200 kn donacije Udruzi Mlada pera
Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.
%d blogeri kao ovaj: