Suspendiran Studentski zbor Filozofskog fakulteta

rektor Damir Boras
rektor Damir Boras

Jednoglasnom odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu poništavaju se izbori za Studentski zbor Filozofskog fakulteta održani 25. i 26. ožujka 2015. zato što postupak izbora nije proveden na način propisan Zakonom o studentskom zboru, sveučilišnim Pravilnikom o izborima te statutom Filozofskog. Regularni izbori trebali su biti u ožujku sljedeće godine, a rektor Damir Boras izvanredne izbore raspisat će po svojoj odluci. Naime, dekan Filozofskog fakulteta Vlatko Previšić tražio je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta provedbu upravnog nadzora nad postupkom njegova razrješenja koje se dogodilo u lipnju, a MZOS mu je još 27. srpnja potvrdilo kako je Fakultetsko vijeće sastavljeno protivno važećim zakonima i pravilnicima. Kako su studentski predstavnici činili tek 14,6 posto Vijeća, umjesto zakonskih 15 posto, odluka Vijeća o pokretanju postupka njegova razrješenja je nelegalna. Međutim, ako je tumačenje Ministarstva točno, postavlja se pitanje nije li nelegalna samo ta sjednica, nego sve odluke koje je Vijeće u sastavu protivnom propisima donijelo u još aktualnoj akademskoj godini 2015./2016.

U lipnju je dekan Vlatko Previšić napustio sjednicu fakultetskog Vijeća na zadnjoj točci u kojoj se trebalo glasovati o njegovu razrješenju, nakon čega je ostatak Vijeća nastavio sjednicu. Donesena je odluka kako sljedeće izvanredno Vijeće treba biti u rujnu te da će jedina točka dnevnog reda biti njegovo razrješenje. Prošli tjedan se saznalo kako dekan ne misli samo tako odustati od svoje pozicije kada je podnio prijavu za kazneni postupak protiv profesorica Branke Galić i Nadežde Čačinovič jer tvrdi kako su organizirale ‘nelegalni nastavka sjednice, uspostavile paralelni sustava upravljanja Fakultetom te omele rad i narušile ugled institucije.’

Vlatko Previšić
Vlatko Previšić

Jučer pak je na Senatu Sveučilišta jednoglasno odlučeno kako se izbori za studentski Zbor održani prije godinu i pol poništavaju, a rektor Damir Boras planira uskoro raspisati nove izbore. Naime, sam dekan Filozofskog fakulteta Vlatko Previšić podnio je MZOS-u zahtjev za ‘provođenjem upravnog nadzora nad zakonitosti i statutarnosti razrješenja dekana Filozofskog fakulteta’. Dostavio je potrebnu dokumentaciju u srpnju, a 27. srpnja MZOS, odnosno pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Srećko Tomas, je utvrdio kako Fakultetsko vijeće Filozofskog sastavljeno protivno odredbi članka 9. stavka 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te protivno odredbi čl. 33. st. 6. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ravnomjerna zastupljenost po studijima i godinama studija i dr.).

Slijedom toga, prema MZOS-u, odluka o pokretanju postupka razrješenja dekana Previšića, donesena na 9. sjednici Fakultetskog vijeća 16. lipnja 2016. nije zakonita, kao niti postupak koji bi se provodio temeljem takve odluke.

Kako piše u Zakonu o studentskom zboru na ‘ Na izborima za Studentski zbor bira se najmanje onoliko članova Studentskog zbora koliko u Senatu sveučilišta, odnosno Vijeću visokog učilišta ima studentskih predstavnika.’ Problem sa Zborom na Filozofskom je što ima 13 članova, jednako koliko imaju predstavnika u Vijeću koje se ukupno sastoji od 89 članova. Prema statutu Filozofskog fakulteta, ali i Zakona o znanstvenoj djelatnosti, Fakultetsko vijeće čini najmanje 15 posto studentskih predstavnika koje biraju sami studenti. Postotak studenata u trenutačnom Vijeću je 14,60 posto, odnosno 0,4 posto manje od onog što je zakonski potrebno. Do te brojke se dođe dijeljenjem 13 studentskih predstavnika s ukupnih brojem članova Vijeća, kojih je 89.

Zanimljivo je da se dekan Previšić u srpnju 2016. godine sjetio tih 0,4 posto premda su izbori održani u ožujku 2015. godine, također kada je bio dekan. Isti interes budi činjenica da je u zahtjevu MZOS-u problematizirao sjednicu s koje je izašao, a na kojoj je pokrenut postupak za njegovim razrješenjem, bez da je spomenuo sve odluke koje je Vijeće donijelo u još uvijek aktualnoj akademskoj godini kada je u sastavu nedostajao još jedan student, odnosno njih 0,4 posto.

Na jučerašnjoj sjednici Senata istaknuto je još niz problematičnih stvari u vezi izbora u ožujku 2015. godine poput toga da zapisnik o izborima nije sastavljen prema normama uredskog poslovanja, odnosno da ne sadrži elemente vjerodostojnosti. Tako se prema našem izvoru koji je nazočio sjednici, piše Srednja.hr, istaknulo kako nedostaje datum sastanka odnosno datum zapisnika, broj nazočnih ili popis nazočnih studenata, prijedlozi za izbor predstavnika studenata u Fakultetsko vijeće te rezultati glasovanja za prijedloge.

Isto tako se istaknulo kako Zbor nije donio Statut do dana provođenja revizije te da je koristio pečat u poslovanju čiji se oblik, boja, dimenzije i tekst pečata mogu propisati samo odredbama Statuta (članak 7. st. 1. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama). U obrazloženju odluke o poništavanju izbora istaknulo se i kako nije donesena odluka o provođenju izbora kojom se utvrđuje broj članova Zbora, što je bilo nužno prema članku 3. st. 2. Pravilnika o Sveučilišnim izborima. Sve to zaključeno je i jednoglasno izglasano na današnjoj sjednici Senata, 538 dana nakon što su izbori provedeni.

Nema sumnje kako će novi razvoj priče produbiti problematične odnose na Filozofskom, a sve to pred redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća koja se treba održati sljedeći tjedan. U narednim danima pravne službe će biti zaposlene u otkrivanju jesu li sve odluke Vijeća u aktualnoj akademskoj godini nevažeće, može li se uopće održati Vijeće bez prisustva studenata, a rektor Boras bi po hitnom postupku trebao zatražiti očitovanje od svih sastavnica Sveučilišta čine li studenti 15 posto njihovih Fakultetskih vijeća. Ako to ne čine, možda izvanredni studentski izbori na Filozofskom neće biti jedini.

transparent
Transparent nakon provedene ankete o suradnji s KBF-om foto|srednja.hr

Kuna putovanja - putovanja bogata iskustvom
Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.