I invalid samo uz odgovarajuću nacionalnost i vjeru

Krajem siječnja ove godine objavio sam tekst o inicijalnom sastanku buduće političke stranke osoba s invaliditetom.
I prekjučer dobijem email kako će u studenom biti sastanak inicijalne skupine, dnevni red i još neke podatke, između ostalog da će se stranka zvati Hrvatska stranka osoba s invaliditetom. I tu sam ostao zaprepašten.

Razumijem potpuno zašto HDZ u imenu stranke ima pridjev hrvatska, i s obzirom na vrijeme kad je nastao, potpuno opravdano i razumljivo. Razumijem i zašto sve pravaške stranke imaju u imenu pridjev hrvatska,
i stoga razumijem i logična mi je stvar da SDP nema pridjev hrvatski u imenu.
I slobodno svi vi mene sad nazovete Srbinom, četnikom, jugosmradom i ostalim takvim argumentima kojima se jedino znate služiti, ali mi i objasnite zašto stranka koja bi se morala baviti pravima invalida, njihovom integracijom u društvo, zapošljavanjem, smatra da u imenu mora imati pridjev hrvatska.
Na email s mojim upitom o svrsishodnosti pridjeva hrvatska u imenu stranke nisam dobio odgovor.
Znači li to da invalidi drugih nacionalnosti moraju osnovati svoje stranke?

Citat iz emaila:
Hrvatska stranka osoba s invaliditetom, kao stranka koja okuplja osobe s invaliditetom, skrbnike djece s teškoćama u razvoju, njihove roditelje i rodbinu, sve prijatelje, kao i sve osobe koje zagovaraju zajednicu jednakih mogućnosti, svoj rad bazirati će na načelu jednakosti, a čiji temelji su utkani u kršćanski i socijalni nauk, načelo dostojanstva ljudske osobe od začeća do prirodne smrti, uzajamnost i solidarnost.

Još dva ograničenja u tom odlomku: upitno je da li smijete biti ateista ili druge vjere jer se stranka temelji na kršćanskom nauku, a očito nije poželjno ni da ste pobornik pobačaja.
Ne poričem pravo (i obavezu) svake stranke da ima svoj program i svjetonazor, ali ne možete izbjeći asocijaciju da je ovo još jedna stranka koju osnivaju Crkva, Markićka i HDZ, koristeći invalide za svoje osobne ciljeve.
I bojim se da će invalidi i opet ostati kratkih rukava, tuđi su tu interesi.
A kad u potpisu vidite Ante Raos, sve vam je jasno.

Ante Raos
Ante Raos

Donirajte Udrugu Mlada pera
Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.