Evanđelje po vlastitom viđenju

Današnja demokracija u Hrvatskoj dozvoljava da svatko ima svoju verziju evanđelja!

Današnja demokracija u Hrvatskoj dozvoljava da svatko ima svoju verziju evanđelja!

PREPORUKA:  Povratak gorkićizama

Odgovori