Anketa: Najvažnija stvar svaki dan Vam je:

Možete odabrati do 3 odgovora:

Opširnije

Anketa: diskriminiraju li pušači nepušače na radnom mjestu?

Pomozite nam ispunjavanjem ankete, kako je na vašem radnom mjestu, smatrate li da pušači na vašu štetu previše puta odlaze

Opširnije