Riješite anagram!

Riješite ovaj vrlo maštoviti anagram!

Aleksandar Vučić

_____________________INTERMEZZO_________________

Donirajte udrugu Mlada pera

_____________________________________________________

PREPORUKA:  Životinje s druge strane kamere

Odgovori