Jebeš političare koji…

…ne razumiju razliku između “sa sjedištem u…” i “djelovati na području”! Zaista nam nedostaje pismenosti!

 

_____________________INTERMEZZO_________________

Lista 26. kandidat broj 5

_____________________________________________________

PREPORUKA:  Povratak gorkićizama

Odgovori