Poruka odraslima

Poštovani odrasli, ako vas neko dijete pozdravi, budite pristojni i odzdravite mu!

_____________________INTERMEZZO_________________

Udruga Mlada pera pokrenula je crowdfunding kampanju

_____________________________________________________

PREPORUKA:  Malo nas je, al'nas ima!

Odgovori