O neprijateljima i prijateljima

Neprijatelj koji otvoreno istupa vam je veći prijatelj nego prijatelj koji vas ogovara iza leđa!

_____________________INTERMEZZO_________________

Udruga Mlada pera pokrenula je crowdfunding kampanju

_____________________________________________________

PREPORUKA:  O ludim muzičarima

Odgovori