O čovjeku

Čovječe, kako je teško biti čovjek! ?

_____________________INTERMEZZO_________________

Donirajte udrugu Mlada pera

_____________________________________________________

PREPORUKA:  Poruka odraslima

Odgovori