Rezolucija Europskog parlamenta o ubrzavanju inovacija u području čiste energije

Europski parlament, – uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 30. studenoga 2016. naslovljenu „Ubrzavanje inovacija u području čiste energije” (COM(2016)0763),

Opširnije

Novi snijeg ubrzano se uklanja s cesta i pješačkih staza

Tijekom protekle noći na području Čakovca palo je novih desetak centimetara snijega. U 4 sata ujutro na teren je izašla

Opširnije