Rafael: Misao za danas

Ljudi bi trebali biti kao svijeće; čim se jedna ugasi, tu je druga da ju ponovno upali.

 

PREPORUKA:  Klerikalni desničari traže povlačenje reklame Erste banke jer 'potkopava temelje hrvatskog društva'

Odgovori