Rafael: Misao za danas

Ljudi bi trebali biti kao svijeće; čim se jedna ugasi, tu je druga da ju ponovno upali.

 

PREPORUKA:  Održan znanstveno-stručni simpozij Prevencija zloćudnih tumora kože

Odgovori