HAC se odriče naplate cestarine Udruzi slijepih MŽ

Udruga slijepih Međimurske županije provodi program „Rekrea(k)tiva“, financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, s ciljem povećanja socijalne uključenosti i kvalitete života za slijepu djecu i slijepe odrasle osobe iz Međimurske županije kroz pružanje socijalnih usluga. U projekt je uključeno devetero slijepe i praktično slijepe djece kojima su namijenjene sportske aktivnosti, edukativne aktivnosti, aktivno članstvo u knjižnici i podrška roditeljima slijepe djece.

U provedbu navedenih aktivnosti, uključeni su članovi i zaposlenici  Udruge kojima kroz projekt „Povežimo se“ Hrvatske autoceste financiraju trošak autocesta (cestarine), odnosno neće im naplaćivati cestarinu, kako bi stekli nove vještine, znanje i iskustava sudjelujući na predavanjima, seminarima i edukacijama te ih primjenjivali u radu sa slijepom djecom i time povećali kvalitetu njihove društvene integracije.

PREPORUKA:  FOTO: Pjesmom kroz život u Sv.Jurju na Bregu 10.05.2019.

Odgovori