Ruku na srce

Realno gledajući, nije problem dobiti posao.
Problem je dobiti plaćen posao!

Realno gledajući, nije problem dobiti posao. Problem je dobiti plaćen posao!

PREPORUKA:  Hrvati vole raditi u dobroj atmosferi i smatraju da zabava ima pozitivan utjecaj na međuljudske odnose

Odgovori