Kreativnost je…

..moć da prizor koji vas je ostavio bez teksta opišete sa tisuću riječi!

Kreativnost je moć da prizor koji vas je  ostavio bez teksta opišete sa tisuću riječi!

PREPORUKA:  Riješite anagram!

Odgovori