25

Što si više pokrao, veći si domoljub i Rvatina!

Što si više pokrao, veći si domoljub i Rvatina!

PREPORUKA:  Laži, laži, laži me

Odgovori