Bitak. Ne! Spokoj!

Kad i najdublju misao reći budem smio
pa makar samo i vapaj to bio,
tad mogu mirno otići u zemlju snova vječnih,
jer znam da oslobodio sam se okova čeličnih!

spokoj
Kad i najdublju misao reći budem smio
pa makar samo i vapaj to bio,
tad mogu mirno otići u zemlju snova vječnih,
jer znam da oslobodio sam se okova čeličnih!
PREPORUKA:  Umrli ste prije 67. godine života? Morate uskrsniti za penziju!

Odgovori