Apropo politike

Mora li svaki mudar potez nužno biti i prljav potez?

Mora li svaki mudar potez nužno biti i prljav potez?

PREPORUKA:  Vjerodostojno, ali ne za djecu iz Klaićeve

Odgovori