Apropo politike

Mora li svaki mudar potez nužno biti i prljav potez?

Mora li svaki mudar potez nužno biti i prljav potez?

PREPORUKA:  26 godina neovisnosti Republike Hrvatske i ovisnosti građana Republike Hrvatske

Odgovori