Apropo politike

Mora li svaki mudar potez nužno biti i prljav potez?

Mora li svaki mudar potez nužno biti i prljav potez?

PREPORUKA:  Ovo je moja cijena

Odgovori