Kako se utjeruje dug? Isto kao i kratak!

Odgovori