Zapažanje jednog laika

Primjećujem da ima sve više i više mudrijaša, a sve manje i manje mudrosti!

mudrost i glupani

PREPORUKA:  Laži, laži, laži me

Odgovori