Anketa: diskriminiraju li pušači nepušače na radnom mjestu?

Pomozite nam ispunjavanjem ankete, kako je na vašem radnom mjestu, smatrate li da pušači na vašu štetu previše puta odlaze

Opširnije

Jesu li ljubaznost i poniznost jedno te isto?

Može se reći da je ljeto počelo, jer je škola završila. Maturanti završavaju svoje maturantske izazove, započinju maturalna putovanja, odrađuje

Opširnije

Ljeto u gradu Zrinskih 2016.

Tradicija organiziranja kulturno-zabavnih programa tijekom lipnja i srpnja u Čakovcu je pod nazivom Čakovečko ljeto počela još osamdesetih godina prošlog

Opširnije