Ipak dovoljno goveda u Hrvatskoj

Smanjuje se broj goveda na hrvatskim farmama,
ali raste broj na državnim jaslama!

Smanjuje se broj goveda na hrvatskim farmama, ali raste broj na državnim jaslama!

PREPORUKA:  Umrli ste prije 67. godine života? Morate uskrsniti za penziju!

Odgovori