1. aprililili

Nekad su se ljudi veselili 1. aprililiju,
i nisu se ljutili kad su taj jedan ispali lude.
Danas, kad su lude, i to velike, 365 dana na godinu,
baš im i nije do smijeha.

Nekad su se ljudi veselili 1. aprililiju, i nisu se ljutili kad su taj jedan ispali lude. Danas, kad su lude, i to velike, 365 dana na godinu, baš im i nije do smijeha.

PREPORUKA:  Umrli ste prije 67. godine života? Morate uskrsniti za penziju!

Odgovori