Hadezeova Radio Televizija

Hadezeova
Radio
Televizija

Da li sada plaćanjem TV pretplate automatski plaćamo i članarinu HDZ-u?

Hadezeova Radio Televizija

PREPORUKA:  Zar ucjenjuješ i djecom, jadu od političara?

Odgovori