Hadezeova Radio Televizija

Hadezeova
Radio
Televizija

Da li sada plaćanjem TV pretplate automatski plaćamo i članarinu HDZ-u?

Hadezeova Radio Televizija

PREPORUKA:  Umrli ste prije 67. godine života? Morate uskrsniti za penziju!

Odgovori