Anketa sa dva pitanja

Kako Vam se sviđa novi hit Maje Šuput?
– Pa, već dulje nisam bio na nekoj svadbi gdje se slušaju takvi “hitovi”!

Izgledi hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama?
– Ne pratim privatne interesne grupe s ustaškim folklorom!
Kako Vam se sviđa novi hit Maje Šuput? - Pa, već dulje nisam bio na nekoj svadbi gdje se slušaju takvi "hitovi"! Izgledi hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama? - Ne pratim privatne interesne grupe s ustaškim folklorom!

PREPORUKA:  Umrli ste prije 67. godine života? Morate uskrsniti za penziju!

Odgovori