Narcisova žalopojka

Narcisova žalopojka:

Kroz vjekove mi premca nije bilo,
Nikome se kao meni nije snilo,

Da niko kao ja tako lijep nije,
I samo za mene moje srce bije,

I bolesti mojoj nije bilo para,
Do današnjih hrvatskih političara!

Narcisova žalopojka:  Kroz vjekove mi premca nije bilo, Nikome se kao meni nije snilo,  Da niko kao ja tako lijep nije, I samo za mene moje srce bije,  I bolesti mojoj nije bilo para, Do današnjih hrvatskih političara!

PREPORUKA:  Traži se prijatelj/ica/ono po GT standardima

Odgovori