Kriterij za ministra

Tko hoće pronađe način,
tko neće ode za ministra!

Tko hoće pronađe način, tko neće ode za ministra!

PREPORUKA:  A kaj taj sere? Taj samo sere!

Odgovori