Boga za premijera

Ako nam samo Božja snaga može pomoći,
zašto nismo uzeli Boga za premijera?

Ako nam samo Božja snaga može pomoći, zašto nismo uzeli Boga za premijera?

PREPORUKA:  Umrli ste prije 67. godine života? Morate uskrsniti za penziju!

Odgovori