Banana Hrvatska

Je li Hrvatska sada
banana-država ili država u banani?

Je li Hrvatska sada banana-država ili država u banani?

PREPORUKA:  Traži se prijatelj/ica/ono po GT standardima

Odgovori