Banana Hrvatska

Je li Hrvatska sada
banana-država ili država u banani?

Je li Hrvatska sada banana-država ili država u banani?

PREPORUKA:  Gorkić je govorio i u srijedu

Odgovori