Za tebe, dragi narode!

Dosada smo pomicali planine!
Vrijeme je da počnemo pomicati zvijezde!

Dosada smo pomicali planine! Vrijeme je da počnemo pomicati zvijezde!

PREPORUKA:  Komentari dana – 20. 01. – 26.01. - tjedan Špic-papka

Odgovori