Za tebe, dragi narode!

Dosada smo pomicali planine!
Vrijeme je da počnemo pomicati zvijezde!

Dosada smo pomicali planine! Vrijeme je da počnemo pomicati zvijezde!

PREPORUKA:  Ivan Pokupec: OTVORENO PISMO IVANU PENAVI, GRADONAČELNIKU VUKOVARA

Odgovori