Amerikanci i terorizam

Amerikanci i terorizam

Kaže Obama da se Amerikanci moraju
boriti protiv svih terorističkih grupa!
Znači li to da će se boriti i
protiv samih sebe?

Kaže Obama da se Amerikanci moraju boriti protiv svih terorističkih grupa! Znači li to da će se boriti i  protiv samih sebe?

PREPORUKA:  Muslimani, katolici, bicikl i Denis Vidović

Odgovori