Ljubav, vjera i mržnja

Ako je tanka linija između ljubavi i mržnje,
kolika je (ako postoji) između vjere i mržnje?

Ljubav, vjera i mržnja

PREPORUKA:  Gorkić je govorio

Odgovori