Ljubav, vjera i mržnja

Ako je tanka linija između ljubavi i mržnje,
kolika je (ako postoji) između vjere i mržnje?

Ljubav, vjera i mržnja

PREPORUKA:  Traži se prijatelj/ica/ono po GT standardima

Odgovori