Borba protiv nasilja

Zašto se izdvajaju pojedina nasilja,
a pojedina niti ne spominju?
Koje nasilje je manje vrijedno?

Borba protiv nasilja

PREPORUKA:  #ijasamfranjo

Odgovori