Borba protiv nasilja

Zašto se izdvajaju pojedina nasilja,
a pojedina niti ne spominju?
Koje nasilje je manje vrijedno?

Borba protiv nasilja

PREPORUKA:  26 godina neovisnosti Republike Hrvatske i ovisnosti građana Republike Hrvatske

Odgovori